Dienstag, 8. August 2017

Reģistrācija

Sveiki!
Ja jūs jau esat reģistrējušies Permakultūras festivālam, tad jūs a) esat nodrošinājuši ēdienreizes sev un ģimenei un b) saņēmuši šādu skaistu bukletu vienā dokumentā par pamatinformāciju saistībā ar festivālu.

Ja jūs vēl neesat reģistrējušies (visam festivālam vai vienai dienai, tad, lūdzu, izdariet to šeit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMoRUTuwBfeGJazRHnd_KbfMheWR1kAtGRATGNr1bmaGxzvw/viewform?c=0&w=1

Montag, 17. Juli 2017

4.Permakultūas festivāls

Tiem, kam interesē dzīve ārpus pilsētas, dažādas ilgtspējīgas saimniekošanas prakses, alternatīvas energoefektīvas pieejas enerģijas ieguvei un daudz jo daudz kas cits!
Ikgadējais Permakultūras festivāls šovasar no 11.-13. augustam tiks rīkots "Zadiņos", brīnišķīgā topošāja atvērtās permakultūras saimniecībā Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā.

Lietotāja Gaismas Rati - Lapa kolektīvai izaugsmei attēls.

 Uz tikšanos Launkalnes pagasta Zadiņos!

Samstag, 15. Juli 2017

4. Permakultūras festivāls – praktiski padomi un darbi dzīvesveida maiņai


No šī gada 11. līdz 13. augustam Smiltenes novada “Zadiņos” norisināsies ceturtais Latvijas Permakultūras festivāls. Festivāla mērķis ir atbalstīt jaunus cilvēkus un ģimenes, kas vēlas uzsākt/atsākt dzīvi ārpus lielpilsētas un padarīt savu dzīvesveidu ilgtspējīgāku. Bioloģiskās lauksaimniecības principi, permakultūras pieeja un piemērotu tehnoloģiju lietošana var nodrošināt iespēju dzīvot labu dzīvi Latvijas reģionos ar mazāku patēriņu un vienkāršāku dzīvesveidu. Festivāls ar savu praktisko un demokrātisko formātu centīsies veicināt cilvēku ticību:
-          Saviem spēkiem
-          Darbam kopā (radīšanas talkām)
-          Plašākai iztēlei par labu dzīvi (‘būt’, nevis ‘piederēt’ kategorijās)

Jēdziens ‘permakultūra’ ir cēlies no angļu vārdiem ‘permanent culture/agriculture’ – pastāvīga/ilgstoša kultūra un lauksaimniecība. Kaut varbūt dažiem tas skan sarežģīti, permakultūra visbiežāk ir par mācīšanos no ‘labi aizmirsta vecā’, tāpēc novērtēsim senču prasmes, bet nebaidīsimies novērot, mācīties un uzlabot. Tādēļ trīs dienu laikā ir paredzētas dažādas diskusijas un praktiskās darbnīcas, piemēram:
-    * Raķešu krāsns (rocket mass heater) un raķešu plīts (Thomas Krueger)
-     * Augsnes reģenerācija un komposta veidošana (Mike Larivee, ASV)
-         *  Pazemes siltumnīcas (walipini) būvniecība
-         *  Zirgi permakultūrā (Armands Šteins)
-         Hugelkultur augstās dobes (Aigars Rubiķis)
-       *  Domā globāli – rīkojies lokāli: permakultūra Trampa un Putina laikā – vides, sociālo un ekonomisko procesu transformāciju kontekstā (Elgars Felcis)
-      *  Sieviešu loma permakultūrā (Līga Krīgere, Ieva Zadiņa, Weronika Felcis)
-        *  Filmu un diskusiju vakars vides biedrību “Zaļā Brīvība” un “Zemes draugi” vadībā

Festivāla rīkotāju ilgtermiņa mērķis ir izveidot plašāku savstarpēja atbalsta tīklu tiem, kas vēlas uzsākt/atsākt dzīvi reģionos un saimniekot reģeneratīvi. Nevis ‘videi draudzīgāk’, bet vispār neradīt videi kaitējumu un to pat uzlabot. Mainīties ar laiku, nevis ar naudu. Globālo vides un ekonomisko risku kontekstā ir fundamentāli svarīgi, lai pastāvētu iespējas palielināt savu neatkarību, ilgtspējību un pašpietiekamību gudri un daudzveidīgi saimniekojot laukos. Tādēļ aicinām visus interesentus uz ceturto Latvijas Permakultūras festivālu kā iespēju tālāk spert šādus soļus kopā, mācīties un atbalstīt vienam otru.
Sonntag, 4. Juni 2017

Permaculture Festival Sol-Mi 4.0

Ceturtais Latvijas Permaculture festivāls notiks 11.-13. Augustā Launkalnes pagasta "Zadiņos" festivāla saimnieki Sol-Mi 3.0 biedrība Smiltenei un Latvijai kopā ar Latvijas Permakultūras biedrību.Festivālā ietilpst plaša spektra teorētiskās un praktiskās nodarbības, kā arī bērnu programma.Festivāla dalības maksa ietver pilnu piekļuvi visai programmai un sešas maltītes visiem festivāla viesiem visu nedēļas nogali. Dalības maksa ir 20 eiro par visu nedēļas nogali vai 10 eiro par vienu dienu (bērni, kas jaunāki par 16 gadiem, ir bez maksas). Lūdzu, sazinieties ar organizatoriem gadījumā, ja jums ir grūti segt dalības maksuPermakultūra nodrošina pieeju, lai patiesi mainītu mūsu dzīves stilus, lai kļūtu patstāvīgāki, elastīgāki un laimīgāki - neskatoties uz arvien pieaugošo ilgtspējības risku un bezcerību visā pasaulē.Mācīsimies un atbalstīsim viens otru šajā ceļā un tiekamies augustā festivālā SOL-MI!


 


The fourth Latvian Permaculture festival will take place on August 11-13th in "Zadiņi",
Smiltene municipality and is organised by Sol-Mi 3.0 hosts "Smiltenei un Latvijai" together with "Latvian Permaculture Association".

The festival will include a wide variety of theoretical and practical workshops in a newly developing permaculture farm at "Zadiņi" as well as a children´s program.
The festival participation fee includes full access to all program and six home-cooked meals for all festival guests throughout the weekend. The participation fee is €20 for the whole weekend or €10 for one day (children under 16 are free of charge).   "Please contact the organisers in case if you have difficulties to cover the participation fee"

Permaculture provides an approach to truly change our life-styles to become more autonomous, resilient and happy - in spite of growing sustainability dangers and hopelessness globally.
Let's learn and support each other on this path and see you at the festival in August!